Källkritik

Källkritik är viktigt. Vem som helst kan skapa innehåll som inte faktagranskas innan publicering på internet. Lär dig mer om varför det är viktigt med källkritik.

Vad innebär det att vara källkritisk?

Lärare, journalister, politiker, alla verkar prata om vikten av källkritik och säkra källor. Men vad innebär det egentligen att vara källkritisk? Och varför pratas det så ofta om källkritik idag?

Här svarar vi på just de frågorna. Bli en expert på källkritiskt tänkande och faktagranskning med vår mall för källkritisk analys.

Se även hur du skriver korrekta källförteckningar i inlämningsuppgiften, uppsatsen, eller artikeln!

Hur är man källkritisk?

Att vara källkritisk innebär att du värderar fakta utifrån hur trovärdig den är. Det gör du bland annat genom att först ställa dig frågan om informationen är sannolik eller inte, för att sedan kolla upp vem eller vilka som står bakom den, och om du kan hitta samma info på fler ställen.

Ställer du dessa frågor till en text har du ett så kallat källkritiskt förhållningssätt. Du kollar alltså upp från vilken källa informationen kommer, och hittar alternativa källor för att se hur sannolikt det är att infon är sann eller inte.

Varför är det viktigt att vara källkritisk?

Det är viktigt att vara källkritisk för att information sprids oerhört snabbt i dagens samhälle. Särskilt den typen av info som verkar för otrolig för att vara sann. Och verkar den för otrolig för att vara sann, så är den ofta inte det heller.

För att kunna skilja på vad som är sant och falsk, samt undvika att sprida falska nyheter vidare, är det alltså viktigt att du har ett källkritiskt tänkande med dig hela tiden. När du läser tidningen, när du sitter på sociala medier eller när du samtalar med personer i din omgivning. Så glöm inte, känns informationen osannolik, ifrågasätt alltid!

Mall för källkritisk analys

Tänk källkritiskt steg för steg med vår mall för källkritisk analys! Vi har sammanfattat några av de viktigaste punkterna att tänka på när du ska analysera ditt material.

Här kan du läsa mer om källkritik

  • Skolverket har tagit fram en utmärkt guide för källkritisk metod. Ett stort plus är ju såklart att de själva är en pålitlig källa i den frågan.
  • Källkritikbyrån informerar om och lär dig källgranskning i det nya medieklimatet. Både enkelt och underhållande.
  • Mediekompass har en artikel om källkritik för dig som arbetar med undervisning. De lär arbeta med källgranskning av media i klassrummet.