Källförteckning

Källförteckning visar vilka källor du använt dig av. Den ska på ett tydligt sätt visa var läsaren kan gå till originalkällan. Tänk på nedanstående punkter för att göra en heltäckande källförteckning.

Vad ska ingå i en fullständig källförteckning?

Inlämningsuppgiften, uppsatsen och andra stora skrivjobb kräver oftast en fullständig källförteckning.

Men vad är en källförteckning för något? Och hur ska man referera till sina källor på rätt sätt?

Här svarar vi på just de frågorna, och ger dig olika referensguider som är framtagna av universitet och andra institutioner.

Glöm heller inte att kontrollera dina källor så att de är trovärdiga och tillförlitliga. Det gör du bäst med vår mall för källanalys.

Hur man skriver källförteckning

I en fullständig källförteckning ska du vanligtvis ange författarens namn, bokens titel, årtal när boken gavs ut samt vilken sida du har hämtat informationen ifrån. Det finns två kända sätt att använda sig av när man refererar i en text - Harvard och Oxford som du kan läsa mer om nedan.

Hur källhänvisar man enligt Harvardsystemet?

Harvardsystemet innebär att du källhänvisar löpande i texten som exempelvis: "Enligt Pettersson (2012, 10) är jorden rund." eller "Jorden är rund (Pettersson 2012, 10).". I källförteckningen listar du sedan alla referenser efter bokstavsordning på följande vis:

Pettersson, Gunilla 2012. Vår planet. Svenska litterära förlaget.

Oxfordsystemet?

Enligt Oxfordsystemet källhänvisar du istället med en upphöjd siffra efter ordet eller meningen i texten och redovisar källan längst ner på sidan. I källförteckningen skrivs sedan alla källor upp på samma sätt som Harvard.

Här kan du läsa mer om källförteckning

  • Umeå Universitet har tagit fram en välanvänd guide för de vanliga referenssystemen. Tydligt och korrekt för dig som pluggar på universitet.
  • Skolverket har en hel del kloka råd för dig som studerar på en lite lägre nivå som gymnasiet och högstadiet. Perfekt för gymnasiearbetet, till exempel.
  • Skrivguiden har också tagit fram enkla metoder för hur du hanterar dina referenser, oavsett vilken nivå du studerar på.