Patrick Mahomes II Authentic Jersey  Källkritik - Infokoll

KÄLLKRITIK

...

Vad innebär det att vara källkritisk?

Lärare, journalister, politiker, alla verkar prata om vikten av källkritik och säkra källor. Men vad innebär det egentligen att vara källkritisk? Och varför pratas det så ofta om källkritik idag?

Här svarar vi på just de frågorna. Bli en expert på källkritiskt tänkande och faktagranskning med vår mall för källkritisk analys.

Se även hur du skriver korrekta källförteckningar i inlämningsuppgiften, uppsatsen, eller artikeln!

 

Vad innebär det att vara källkritisk?

Att vara källkritisk innebär att du värderar fakta utifrån hur trovärdig den är. Det gör du bland annat genom att först ställa dig frågan om informationen är sannolik eller inte, för att sedan kolla upp vem eller vilka som står bakom den, och om du kan hitta samma info på fler ställen.

Ställer du dessa frågor till en text har du ett så kallat källkritiskt förhållningssätt. Du kollar alltså upp från vilken källa informationen kommer, och hittar alternativa källor för att se hur sannolikt det är att infon är sann eller inte.

 

Varför är det viktigt att vara källkritisk?

Det är viktigt att vara källkritisk för att information sprids oerhört snabbt i dagens samhälle. Särskilt den typen av info som verkar för otrolig för att vara sann. Och verkar den för otrolig för att vara sann, så är den ofta inte det heller.

 

För att kunna skilja på vad som är sant och falsk, samt undvika att sprida falska nyheter vidare, är det alltså viktigt att du har ett källkritiskt tänkande med dig hela tiden. När du läser tidningen, när du sitter på sociala medier eller när du samtalar med personer i din omgivning. Så glöm inte, känns informationen osannolik, ifrågasätt alltid!

...

Mall för källkritisk analys

 

Tänk källkritiskt steg för steg med vår mall för källkritisk analys! Vi har sammanfattat några av de viktigaste punkterna att tänka på när du ska analysera ditt material.

Steg 1

Vem eller vilka som står bakom texten?

Det första du ska göra när du läser en text är att kolla upp vem eller vilka som är avsändaren. Ta reda på information personen, företaget eller organisationen och ta ställning till om de är trovärdiga eller inte.

 

Steg 2

Hur och när är texten publicerad?

Hur och när texten är publicerad spelar också roll för hur pålitlig den är. Är texten publicerad på en blogg där en person redogör för sina åsikter, eller är det kanske en gammal nyhetsartikel med information som kanske inte alls stämmer idag?

Steg 3

Vad är syftet med texten?

Ett väldigt viktigt steg i källgranskningen är analysen av textens syfte. Av vem, hur och när texten är publicerad kan säga mycket om vad den egentligen vill förmedla. Tjänar någon på informationen som står där?

Steg 4

Är det en förstahandinfo eller inte?

Vi som har lekt viskleken vet att information kan förändras väldigt mycket om den förts vidare i flera led. Ett steg i din källanalys är därför att kontrollera om texten är förstahandinfo eller kan ha förändrats under tidigare led.

Steg 5

Vilka eventuella källor hänvisar texten till?

Att källgranska texten man läser innebär också en källgransking av textens egna källor. Om en källhänvisning finns, kontrollera den och se om källorna kan anses trovärdiga. Kanske kan du själv använda dig av textens källor.

 

Steg 6

Finns det andra källor som bekräftar eller bestrider texten?

Oavsett om du i tidigare steg kommit fram till att infon verkar tillförlitlig eller inte ska du alltid se efter om det finns andra källor som styrker eller säger emot informationen du har hittat. Alternativa källor stärker alltid ditt eget arbetes pålitlighet och visar att du gjort en seriös granskning.

 

Här kan du läsa mer om källkritik

  • Skolverket  har tagit fram en utmärkt guide för källkritisk metod. Ett stort plus är ju såklart att de själva är en pålitlig källa i den frågan.
  • Viralgranskaren är en satsning gjord av tidningen Metro som informerar om och lär dig källgranskning i det nya medieklimatet. Både enkelt och underhållande.

 

  • Mediekompass har en artikel om källkritik för dig som arbetar med undervisning. De lär arbeta med källgranskning av media i klassrummet.