KÄLLKRITIK

...

Vad innebär det att vara källkritisk?

Att vara källkritisk är en mycket viktig del i research-arbetet . Framförallt de senaste åren eftersom alltmer information sprids på nätet från olika källor - som ofta inte redovisas. Därav är det bra att alltid se var det man läser kommer ifrån och läsa texter med granskande ögon. Ha gärna med fler källor för att styrka det du skriver, då blir du mer trovärdig och du själv vet att det stämmer. Inte minst är det här viktigt när du läser tidningar och allmänna tidskrifter där källorna ibland är tveksamma eller luddiga. Skolverket har en bra guide om källkritik som är läsvärd.

  • Hitta var det du läser kommer ifrån.
  • Hitta flera olika källor som styrker det.
  • Tro inte på allting du läser - framförallt tidningar.