KÄLLFÖRTECKNING

...

Vad ska ingå i en fullständig källförteckning?

Det finns två kända sätt att använda sig av när man refererar i en text - Harvard och Oxford.

Harvard innebär att du källhänvisar löpande i texten som exempelvis: "Enligt Pettersson (2012, 10) är jorden rund." eller "Jorden är rund (Pettersson 2012, 10).". I källförteckningen listar du sedan alla referenser efter bokstavsordning på följande vis:
Pettersson, Gunilla 2012. Vår planet. Svenska litterära förlaget.

Oxford källhänvisar man istället med en upphöjd siffra efter ordet eller meningen i texten och redovisar källan längst ner på sidan. I källförteckningen skrivs sedan alla källor upp på samma sätt som Harvard.

Umeå universitetsbibliotek har en mycket bra guide för hur du på olika sätt kan källhänvisa och referera.

  • Referera alltid viktiga påståenden i en text.
  • Använd litteraturförteckning vid uppsats.
  • Var noggrann med att referera korrekt.